ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นยานยนต์

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นยานยนต์


ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-01 BANGCHAK D3 J
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-02 BANGCHAK SUPER DX
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-03 BANGCHAK DIESEL TD-1
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-04 BANGCHAK NAVA D5
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-05 NAVA D7
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-08 BANGCHAK OUTBOARD
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-10 SUPER GEAR GL-1
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-12 ATF DEXRON IID
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-13 BANGCHAK BREAK 500
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-14 BANGCHAK TORQUE FLUID
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-15 BANGCHAK HYDRAULIC 10W
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-16 BANGCHAK GREEN FLUSH
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-17 BANGCHAK COOLANT
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-18 BANGCHAK DIESEL FUEL CONDITIONER
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-19 MARINA 30
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-20 MARINA 40
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-21 MARINA 50
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-24 D3 EXTRA PLUS
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-25 BANGCHAK SUPER TRAC 7884
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-32 BANGCHAK SUPER HDX
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-34 BANGCHAK D3 TURBO PLUS
 • ภาษาไทย SD-PD-02 1-35 BANGCHAK D3 EXTRA PLUS (LPP)
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-42 BANGCHAK D3 COMMONRAIL
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-02 1-43 BANGCHAK SUPER 1 SF-CC
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-44 BRAKE DOT 3
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-46 BANGCHAK D3 LONG LIFE
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-51 BANGCHAK D3 MAX
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-52 BANGCHAK NAVA D 9
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-54 BANGCHAK GE NGV
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-56 BANGCHAK GE SYNTECH
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-59 BANGCHAK D3 TURBO PLUS 15W50 20W50
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-60 BANGCHAK ATF DEXRON III
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-64 BANGCHAK TRANSMISSION FLUID
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-68 GE SPEED X
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-73 BANGCHAK GE PLATINUM
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-84 BANGCHAK ATF 1A
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-87 BANGCHAK D3 GOLD
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-91 BANGCHAK SUPER 4T POWER
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-92 BANGCHAK SUPER 2T
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-101 Motocycle Gear Oil
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-102 SUPER GEAR GL-4
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-103 SUPER GEAR GL-5
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-104 BANGCHAK SYNTHETIC CVT
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-105 BANGCHAK GE ECO SYN
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-109 BANGCHAK GE PLUS
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-110 BANGCHAK GE SILVER
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-111 BANGCHAK GE GOLD
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-112 BANGCHAK SUPER 4T SCOOTER
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-113 BANGCHAK GE-4
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-114 BANGCHAK BIOGAS ENGINE OIL
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-115 BANGCHAK SUPER 4T PLUS GEAR
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-116 BANGCHAK SUPER 1
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-02 1-117 BANGCHAK SUPER 1 SYNTHETIC BLEND
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-122 S ULTRA
 • ภาษาไทย SD-PD-02 1-130 BANGCHAK D3 EXTRA PLUS MA
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-132 BANGCHAK D3 TURBO PLUS 20W50
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-135 BANGCHAK DIESEL FUEL CONDITIONER-ULTRA HD
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-02 1-137 BANGCHAK SUPER 1 LPG
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-02 1-142 GE PLATINUM EX
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-143 BANGCHAK SUPER 4T DI
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-02 1-145 BANGCHAK SUPER1 4T MOTOCYCLE
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-146 BANGCHAK D3 LONG LIFE GOLD CK4
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-02 1-152 BANGCHAK SUPER 1 LPG SEMI-SYN
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-159 BANGCHAK BIO GENPLUS
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-165 Biogas Engine Oil LA
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-167 BANGCHAK MARINA 70TBN
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-169 BANGCHAK SCOOTER GEAR OIL
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-171 BANGCHAK COOLANT READY MIX
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-172 BANGCHAK D3 GOLD CK4
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-176 GE Silver SP 0W20
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-179 BANGCHAK NAVA D7 ULTRA
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-181 BANGCHAK SUPER TRAC ULTRA
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-123 FURIO FULLY SYNTHETIC 5W30
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-124 FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY 5W30
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-125 FURIO FULLY SYNTHETIC 5W40
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-126 FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W40
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-127 FURIO FULLY SYNTHETIC DIESEL CJ-4 5W30
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-128 FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY DIESEL 10W30
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-129 FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY DIESEL 15W40
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-133 FURIO FULLY SYNTHETIC PREMIUM 0W40
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-135 FURiO ULTRA HD
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-144 FURIO FULLY SYNTHETIC DIESEL CK-4 5W30
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-150 FURIO FULLY SYNTHETIC MARINE 5W40
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-153 FURiO SUPER GEAR GL-5 Multi
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-155 FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY DIESEL LONGLIFE CK-4 15W40
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-156 FURIO FULLY SYNTHETIC 0W20
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-157 FURiO POWER DIESEL
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-158 FURiO SUPER 1 4T
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-160 FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY DIESEL LONGLIFE CK-4 B20 15W40
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-161 FURiO Bio Syn Plus 40
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-162 FURiO MOTO 4T AT
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-163 FURiO MOTO 4T
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-164 FURiO Grease Chassis 2
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-168 FURiO G ULTRA
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-175 FURIO FULLY SYNTHETIC 5W30 SP
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-177 FURiO S-1 Penetrating Oil
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-178 FURiO POWER
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-180 FURiO SUPER LONG LIFE COOLANT
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02 1-182 FURiO SUPER GEAR GL-5


บริษัท โกลบอล เอเซีย แปซิฟิก จำกัด

22/3 ม.7 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
โทร : 038-144-781 แฟกซ์ : 038-144-782-3
ฮอตไลน์ : 080-545-6946
อีเมล์ : globalasiapacific@gmail.com
เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.

พันธมิตรทางธุรกิจ

แผนผังเว็บไซต์

   » Home
   » About Us
   » Product
   » MSDS
   » Contact Us


Designed By Simlysis © All Rights Reserved. Global Asia Pacific Co.,Ltd. รับออกแบบเว็บไซต์