ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม


ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นยานยนต์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-01 BANGCHAK INDUSTRIAL GEAR EP
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-02 BANGCHAK SLIDEWAY
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-03 BANGCHAK TURBINE
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-04 BANGCHAK R_O
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-05 BANGCHAK AIR COMPRESSOR OIL
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-06 BANGCHAK COMPA SYNTHETIC RT
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-07 BANGCHAK HEAT TRANSFER OIL
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-08 BANGCHAK HYDRAULIC AW ZF 10
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-09 BANGCHAK HYDRAULIC AW
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-10 BANGCHAK HDO AW
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-11 BANGCHAK HYDRAULIC HVI
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-12 BANGCHAK HYDRAULITE AW
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-13 BANGCHAK PRIMEX
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-14 BANGCHAK PRIMEX E
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-15 BANGCHAK CUTTING FLUID CB
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-17 BANGCHAK NEAT CUT
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-20 BANGCHAK COMPLEX EP
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-21 JASMINE GREASE
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-22 BANGCHAK SUGAR MILL OILS
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-23 BANGCHAK MG
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-24 BANGCHAK REFRIGERATION
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-25 BANGCHAK INDUSTRIAL GEAR OGL
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-26 BANGCHAK WHITE OIL
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-38 GRINDING FLUID
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-50 BANGCHAK CODE F
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-02-2-57 SYNTHETIC HEAT TRANSFER
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-61 BANGCHAK PREMIUM COMPLEX EP
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-62 BANGCHAK MOULD OIL 10
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-63 BANGCHAK TDAE S1
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-66 BANGCHAK HYDRAULIC ZF HAO
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-69 BANGCHAK LILAC EP
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-70 BANGCHAK CHASSIS 2
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-72 INDUSTRIAL SUPER SYN GEAR EP
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-02-2-78 HYDRAULIC OIL AW
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-80 BANGCHAK HYDRAULIC AW VI 105
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-81 BANGCHAK RUST PROOF S
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-02-2-86 DOLPHIN HYDRAULIC AW
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-89 BANGCHAK MOULD OIL 20
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-90 BANGCHAK MOULD OIL 100
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-94 BANGCHAK SPINDLE OIL
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-99 BANGCHAK SYNCUT D
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-101 CUTTING FLUID CBR
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-105 MGX HD
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-02-2-109 BANGCHAK COATING OIL


บริษัท โกลบอล เอเซีย แปซิฟิก จำกัด

22/3 ม.7 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
โทร : 038-144-781 แฟกซ์ : 038-144-782-3
ฮอตไลน์ : 080-545-6946
อีเมล์ : globalasiapacific@gmail.com
เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.

พันธมิตรทางธุรกิจ

แผนผังเว็บไซต์

   » Home
   » About Us
   » Product
   » MSDS
   » Contact Us


Designed By Simlysis © All Rights Reserved. Global Asia Pacific Co.,Ltd. รับออกแบบเว็บไซต์