ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นยานยนต์

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นยานยนต์


ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

ข้อมูลความปลอดภัย

 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-01 GE GOLD
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-02 GE SILVER
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-03 GE PLUS
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-04 GE-4
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-05 GE GOLD
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-06 D3 TURBO PLUS
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-07 D3 COMMONRIAL
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-08 DIESEL TD-1
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-09 D3 EXTRA PLUS
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-10 D3 J
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-11 SUPER DX _ SUPER HDX
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-13 GREEN FLUSH
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-14 MARINA
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-15 NAVA D5
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-16 NAVA D7
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-17 OUTBOARD
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-23 SUPERGEAR GL-1
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-24 SUPERTRAC 7884
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-25 ATF Dexron lll
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-26 ATF DEXRON llD
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-27 TORQUE FLUID
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-28 HYDRAULIC 10W
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-29 TRANSMISSION FLUID
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-30 BRAKE 500
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-31 BRAKE DOT3
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-32 Coolant
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-35 NAVA D9
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-36 GEAR GL-5 LS
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-37 D3 MAX
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-52 GE PLATINUM
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-14-54 JE OIL
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-55 D3 LONG LIFE
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-56 ATF 1A
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-57 MOTORCYCLE GEAR OIL
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-62 GE SPEED X
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-14-71 GL-5 SAE 140 LSD
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-74 SUPER 2T
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-14-75 SUPER 4T SCOOTER
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-76 SUPER 4T PLUS GEAR
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-77 SUPER 4T POWER
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-79 SUPER GEAR GL-4
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-80 SUPER GEAR GL-5
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-81 GE NGV
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-86 SYNTHETIC CVT
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-87 GE ECO SYN 0W-20
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-92 SUPER1 (JASO MA2)
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-96 S ULTRA
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-97 FURIO FULLY SYNTHETIC SN-CF 5W40
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-98 FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY SN-CF
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-100 FURIO FULLY SYNTHETIC DIESEL CJ4-SN 5W30
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-101 FURIO FULLY SYNTHETIC SN 5W30
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-102 FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY SN 5W30
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-103 FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY DIESEL CI4-SL 10W30
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-104 FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY DIESEL CI4-SL 15W40
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-107 FURIO FULLY SYNTHETIC Premium SN-CF 0W40
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-111 FURIO FULLY SYNTHETIC 0W20
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-14-112 SUPER 1 LPG
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-117 FURIO FULLY SYNTHETIC MARINE 5W40
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-119 FURIO FULLY SYNTHETIC Diesel CK-4
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-120 FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY DIESEL LONGLIFE CK-4 15W40
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-121 FURIO BIO SYN PLUS 40
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-122 FURIO SUPER1
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-125 FURiO SUPER GEAR GL-5
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-126 FURiO ULTRA HD
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-128 FURiO S-1 PENETRATING OIL
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-14-129 FURIO POWER DIESEL
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-14-130 FURiO POWER
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-132 FURiO MOTO 4T
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-14-133 FURiO MOTO 4T AT
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-15-60 SDS FURiO Premium Hydraulic AW
 • ภาษาอังกฤษ SDS D3 LONG LIFE EX
 • ภาษาอังกฤษ SDS_FURIO SUPER GEAR GL-5


บริษัท โกลบอล เอเซีย แปซิฟิก จำกัด

22/3 ม.7 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
โทร : 038-144-781 แฟกซ์ : 038-144-782-3
ฮอตไลน์ : 080-545-6946
อีเมล์ : globalasiapacific@gmail.com
เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.

พันธมิตรทางธุรกิจ

แผนผังเว็บไซต์

   » Home
   » About Us
   » Product
   » MSDS
   » Contact Us


Designed By Simlysis © All Rights Reserved. Global Asia Pacific Co.,Ltd. รับออกแบบเว็บไซต์