ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม


ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นยานยนต์

ข้อมูลความปลอดภัย

 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-01 SDS Gear EP
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-02 SDS Gear OLG
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-03 SDS TURBINE
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-04 SDS R_O
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-05 SDS AIR COMPRESOR OIL
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-06 SDS COMPA SYNTHETIC RT
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-07 SDS HEAT TRANSFER OIL
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-08 SDS Hydraulic AWZF
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-09 SDS Hydraulic AW
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-10 SDS HDO AW
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-11 SDS HYDRAULIC HVI
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-12 SDS Slideway
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-13 SDS PRIMEX 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-14 SDS Primex E
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-15 SDS CUTTING FLUID CB
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-16 SDS Synthetic Cut
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-17 SDS Neat Cut
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-18 SDS Transformer oil II
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-19 SDS Complex EP
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-20 SDS Jasmine 2
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-21 SDS MG
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-22 SDS SUGAR MILL ROLLER OIL
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-23 SDS LILAC EP
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-24 SDS HYDRAULITE AW
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-15-25 SDS CODE F
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-26 SDS REFRIGERATION
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-27 SDS SYNTHETIC HEAT TRANSFER
 • ภาษาไทย SD-PD-15-32 SDS PRIMEX 460
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-34 SDS MOULD OIL - CONCRETE 10
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-35 SDS TDAE
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-36 SDS Hydraulic HLP AW
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-37 SDS Hydraulic ZF HAO
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-39 SDS CHASSIS 2
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-46 SDS OLG Fluid
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-47 SDS Base OIl 150SN
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-48 SDS Base OIl 500SN
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-49 SDS Base OIl 150BS
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-15-50 SDS Hyundai Hydraulic AW 68
 • ภาษาอังกฤษ SD-PD-15-51 SDS Hydraulic Oil AW
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-53 SDS Hydraulic AW 68 VI 105
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-54 SDS RUST PROOF S
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-59 SDS FURiO Premium Hydraulic AW Food Grade
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-60 SDS FURiO Premium Hydraulic AW
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-63 SDS Spindle Oil
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-65 SDS FURiO AIR COMPRESOR OIL ST 46
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-66 SDS FURIO TRANSFORMER OIL
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-67 SDS MOULD OIL 20
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย SD-PD-15-68 SDS MOULD OIL 10


บริษัท โกลบอล เอเซีย แปซิฟิก จำกัด

22/3 ม.7 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
โทร : 038-144-781 แฟกซ์ : 038-144-782-3
ฮอตไลน์ : 080-545-6946
อีเมล์ : globalasiapacific@gmail.com
เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.

พันธมิตรทางธุรกิจ

แผนผังเว็บไซต์

   » Home
   » About Us
   » Product
   » MSDS
   » Contact Us


Designed By Simlysis © All Rights Reserved. Global Asia Pacific Co.,Ltd. รับออกแบบเว็บไซต์